Vappupuhe Lohjalla 2010

Hannu Makkonen

 

Arvoisat vapunviettäjät, lohjalaiset ja vieraat.

Vietämme tänään suomalaisen työn juhlaa. Haluan korostaa nimenomaan sanaa suomalaisen, sillä tämä puheenvuoroni on suomalaisen työn puolesta.

 

Syy siihen, että suomalaista työtä on puolustettava, on moninainen.

 

Hallitsematon vierasperäisen työvoiman käyttö johtaa moniin ongelmiin. Samaan aikaan, kun työttömyys maassamme kasvaa, käytetään ulkomaisia työntekijöitä enenevässä määrin. Olen aivan varma, että työmarkkinoilla suomalainen työntekijä on kilpailukykyinen, jos kaikkien on noudatettava suomalaista työlainsäädäntöä ja kaikkien työntekijöiden on maksettava veronsa Suomeen. Ei Suomessakaan ole syytä elää eristyksissä, mutta on vahingollista, jos meillä on ihmisiä tekemässä töitä eri ehdoilla, kuin millä suomalainen työntekijä työn tekee.

 

Viime aikoina on tullut tietoon yhä enemmän tapauksia, joissa suomalaiset työntekijät on irtisanottu ja tilalle on palkattu ulkomaalaista työvoimaa. Mielestäni tälläinen toiminta on työnantajan taholta vastuutonta menettelyä ja alkaa vaikuttaa varsinaiselta riistokapitalismilta. Kaiken lisäksi se vääristää kilpailua, jos yrityksissä tehdään töitä eri kustannuksilla.

 

Vaikka muualta tuleva työntekijä palkattaisiinkin sentään suomalaisten palkkaehtojen minimillä, joissakin yrityksissä on keksitty kyseenalainen tie kiertää vielä näissäkin palkkaeduissa: vierastyöläinen maksaa majoituksestaan, usein ala-arvoisesta, työantajalleen huikeaa vuokraa. Näin kulut saadaan alas ja palkkatasoa poljetaan.

 

Tällä hetkellä joillakin työpaikoilla, esim. telakoilla saattaa olla jo työntekijöitä kymmenistä eri maista. On hyvä, että kansainvälisyys kasvaa. On kuitenkin pidettävä huolta, että työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaisia palkkoja.

 

Mielestäni ainoa keino, millä asiat saadaan kuntoon, on valvonta. Valvontaa onkin lisättävä ja lainsäädäntöä tarkennettava, jotta harmaa talous ja luvattomat työntekijät saataisiin kuriin. Kreikan tämänhetkinen tilanne on hyvä esimerkki siitä, mihin tilanne voi johtaa, jos harmaata taloutta ei saada kuriin. Laittomuuksiin on siis puututtava ja lakia rikkovat tahot saatava vastaamaan teoistaan. Tällä hetkellä valvonta ei toimi kunnolla. Työsuojelupiirien, poliisin ja rajavartiolaitoksen resurssit ovat niin vähäisiä, että työvoiman hyväksikäytön osalta kiinnijäämisen riski on pieni. Lainsäädäntö ei anna tarpeeksi keinoja valvoa eikä toimia työntekijän hyväksikäytön ja ihmiskaupan estämiseksi.

 

Tällaisten ongelmien piti tulla vältetyksi vuonna 2006 voimaan tulleen uuden tilaajavastuulain myötä. Sen piti velvoittaa työvoiman tilaajayritykset ja -yhteisöt selvittämään käyttämänsä työvoiman sekä välittävän yrityksen tausta ja työsuhteen ehdot. Tätä tavoitetta ei tilaajavastuulaki näytä toteuttavan ja hallituksen kaavailut ulkomaalaislain muuttamiseksi vievät tilannetta jopa pahempaan suuntaan.

 

Kun puolustan voimallisesti suomalaista työtä, puolustan samalla myös maahamme muuttavia työntekijöitä. Onhan se heidänkin kannaltaan hyvä, jos palkanmaksu sujuu ja he maksavat veronsa Suomeen. Näin heidän työntekonsa ja oleskelunsa maassamme saa asiallisen sävyn ja työnteko jakaantuu oikeudenmukaisesti. Hyvä näkökulma on muistaa, että suomalainen työntekijä joutui 1960 ja 70-luvuilla muuttamaan useissa tapauksissa pois maasta leivän perässä; useimmiten Ruotsiin.

 

Vierastyövoiman käyttö on saanut välillä erittäin vastenmielisiä piirteitä. Muistamme mm. kiinalaisten kivimiesten ja vietnamilaisten muovityöntekijöiden kohtelun. Kohtelu alkaa muistuttaa orjatyövoiman kohtelua ja siinä lähennellään ihmiskaupan tunnusmerkkejä. Emme voi hyväksyä sellaista ihmisten kohtelua. Koska kuitenkin ääretön ahneus, joka ajallemme on tunnusomaista, tekee jotkut tahot ajoittain toimimaan laittomasti ja ihmisoikeuksia vastaan, on tässäkin tehokas valvonta ainoa, millä tämänkaltaiset ongelmat saadaan kuriin.


Arvoisa juhlaväki. Maassamme on moni asia hyvin. Työnväenliike on historiansa aikana vaatimuksillaan ja taistelullaan omalta osaltaan ollut rakentamassa hyvinvointivaltiota. Meidän on nyt katsottava eteenpäin ja pidettävä huolta eduistamme, puolustettava suomalaista työtä, kerättävä verotuloja, jotta voimme rakentaa maatamme ja pitää huolta heikompiosaisista ja vaikeuksissa elävistä lähimmäisistämme. Meidän on suomalaisen työn puolustamisen lisäksi pidettävä huolta yhteiskuntamme oikeudenmukaisuudesta ja oltava rohkeita myös uusien avauksien suhteen.


Viime aikoina maassamme tuloerot ovat kasvaneet rajusti. Yhä useampi ei tule toimeen tuloillaan. Koska kuitenkin maamme on rikkaampi kuin koskaan, on etenkin ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden pidettävä huolta, että yhteiskunnassamme tulonjako toteutuu oikeudenmukaisesti. Meillä on varaa pitää huolta kansalaisistamme, jos vain niin haluamme. Tämä on myös hallituskysymys. Monissa Euroopan maissa hallitus muodostuu joko oikeistolaisten tai vaihtoehtoisesti vasemmistopuoluiden varaan. äänestäjillä on selkeä mahdollisuus valita ja on olemassa todelliset vaihtoehdot. Suomessa ns. sekahallitukset ovat vieneet monen mielestä pohjan pois äänestämisen mielekkyydestä ja moni äänestäjä passivoituu ajatellen että äänestäminen ei mitään muuta.

 

Ennen seuraavia vaaleja onkin luotava selkeä vasemmistolainen vaihtoehto. Tuloerojen kasvuun puuttuminen ja suomalaisen työn puolustaminen ovat ekologisten seikkojen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisäksi asioita, joiden puolesta on tehtävä töitä. Näin äänestäjät löytävät selkeän vasemmistolaisen vaihtoehdon heille tärkeiden asioiden edistämiseksi.

 

Mielestäni hyvä esimerkki vasemmistolaisesta oikeudenmukaisuusajattelusta olisi eläkekaton määrääminen. Olisi oikein, jos eläke jaettaisiin tasaisemmin. Työura on ohi ja olisi syytä arvostaa jokaisen työtä oikeudenmukaisemmin. Kokoomus, joka nyt hallitushegemoniaa pitää yllä, ei ole innostunut tämän kaltaisista avauksista. Hehän puolustavat hyvätuloisten etuja, vaikka sitten yhteiskuntamoraalin vastaisesti.Ylisuuriin eläkkeisiin ei olla puuttumassa. Samalla puhutaan tulevasta eläkepommista ja hoivarahojen riittämättömyydestä. Omituista!

 

Jokaisella on myös oma vastuu työteostaan. Onkin tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Etenkin nuorten masentuneisuus ja työkyvyttömyys on huolestuttavaa. Vaikka jokainen viime kädessä onkin oman onnensa seppä, on yhteiskunnassamme ja ajassamme sellaisia asioita, jonka vuoksi kaikki eivät jaksa. Meidän olisi pohdittava syyllistämisen sijaan myös niitä yhteiskunnallisia sallivuuden ja arvomaailman rakenteita, jotka vievät osan ihmisistä syvään henkiseen ahdinkoon. Olemmeko vain kasvottoman kapitalismin ja siihen ja liittyvien lieveilmiöiden armoilla? Mielestäni nimenomaan vasemmiston tehtävänä on ohjata yhteiskuntaa henkisesti terveempään ja tasapainoisempaan suuntaan. Kaikkea elämää ei voi arvottaa taloudellisen voiton suhteen.

 

Työelämä kehittyy koko ajan. Muuttuvissa tilanteissa Suomen on oltava oman elämänsä herra ja lainsäädäntöteitse löydettävä keinot maansa kehityksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Olemme osa globaalia ja kansainvälistä maailmaa, emmekä saa missään nimessä eristäytyä.Meidän on kuitenkin terveellä tavalla myös ymmärrettävä pitää puoliamme ja nähtävä tulevaisuuteen nopeasti muuttuvassa maailmassa.

 

Hyvät kuulijat! Haluan sanoa lopuksi, että toivon, että tämä kevät ja tuleva kesä toisi monelle nautinnollisia asioita ja elämä hymyilisi jatkossa. Haluan, että suomalainen työ ja työntekijä pysyy arvossaan. Aina ei pelkkä toivo kuitenkaan riitä, vaan oikeuksiaan ja oikeudenmukaisuutta on puolustettava joskus kovemmin keinoin. Siihenkin on oltava välillä valmis. Puheet lakko-oikeuden rajoittamiseksi on kuitattava ajattelemattomien höpinäksi.

 

Katsokaamme tulevaisuuteen rohkeina. Maamme koulutustaso on korkea ja perinteisesti suomalainen työntekijä on maailmalla tunnettu ja arvostettu ahkeruudestaan ja osaamisestaan. Suomalaista työtä ja työntekijöitä tulee edelleenkin arvostaa ja luoda jokaiselle mahdollisuus nauttia mielekkäästä työstä!

 

Toivotan kaikille omasta puolestani hyvää vapunvieton jatkoa ja suomalaisen työn juhlaa! Kiitos!
 

 

Kotisivu: http://www.hannumakkonen.net/