Omassa vai vuokralla

Hannu Makkonen
Rehtori
Lohjan Kaupunginvaluutettu
Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen
Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtaja

Jokaisella on vaihtoehtoja suunnitellessaan asumistaan. Voi asua kerrostalohuoneistossa keskustassa tai lähiössä. Mahdollisuus on asua myös rivitalossa tai omakotitalossa. Voi asua omistusasunnossa tai vuokralla, muitakin vaihtoehtoja on tarjolla.

Kulttuurimme korostaa asumisessa omistamista. Usein onkin järkevää hankkia omistusasunto velkoineen päivineen. Omasta asunnosta tulee pidettyä hyvää huolta ja omistaminen, vaikkakin vuosikausia pankin renkinä oleminen, tuo turvallisuutta. Ongelmia voi tietysti tuoda elämäntilanteiden muutos tai esimerkiksi sairastuminen. Korkojen hallitsematon nousu voi myös koitua kohtalokkaaksi.

Vaihtoehtona voi olla myös vuokralla asuminen. Jotkut ihmiset eivät yksinkertaisesti halua ottaa taakakseen jättivelkoja. Toisilla taas ei koskaan olekaan oikeaa mahdollisuutta valita eri asumisvaihtoehtojen väliltä. Varat eivät riitä omistuasumiseen, työ ei ole jatkuvaa, opiskellaan tai eletään pienellä eläkkeellä.

Meillä tulisikin olla jatkuvasti tarjolla tarpeeksi asiallisia ja hyvin hoidettuja vuokra-asuntoja. Paitsi, että se on inhimillisesti oikein, se on myös sosiaalipoliittisesti järkevää. Talouselämäkin hyötyy, työvoiman liikkuvuus paranee ja uusille työtekijöille löytyy paikkakunnalta hyviä vuokra-asuntoja.

Välillä tuntuu siltä, että vuokralla asujia pidetään jotenkin omaa elämäänsä hallitsemattomina ja ruokitaan ajatusta, että kaikki vuokralla asujat olisivat ns. ”sosiaalitapauksia”. Ne vuokratalot, joissa sosiaaliongelmaisia asuu, vaativatkin jonkinlaista kontrollointia. Kuitenkin valtaosa esim. Lohjan kaupungin vuokrataloissa asuvista ovat tavallisia veronsa maksavia kansalaisia. Kyllä he ansaitsevat sen, että talot pidetään kunnossa ja vuokrat kohtuullisina.

Vasemmistoliitto on ollut aloitteellinen vuokra-asuntoasioissa. Aloitteita on tullut nuorisoasunnoista sekä ikääntyville tarkoitetusta keskustassa sijaitsevasta vuokratalosta. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Gunilla Wikberg esitteli ja teki aloitteen vuokra-asuntoyhtiöiden säätiöittämisestä yhteistyössä Lohjan kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden hallitusten kanssa. Kaupunginvaltuutetuille asiaa oli esittelemässä Gunillan lisäksi LOVA:n hallituksen jäsen Antti Kytönen.

Mm. Tampereella säätiömalli toimii erinomaisesti ja siihen ollaan tyytyväisiä. Lohjalla virkamieskoneisto selvitti asiaa pinnallisesti ja etenkin sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän tuella tyrmäsi ajatuksen. Nyt asia halutaan uudelleen selvitettäväksi. Toivottavasti tällä kertaa kunnolla ja ilman tiettyjä ennakkokäsityksiä.

Monille vuokralla asuminen on ainoa vaihtoehto, toiset näkevät sen parhaana asumismuotonaVuokra-asuntojen hyvä saatavuus ja asiallinen kunto on yksi Lohjan kehityksen kulmakivistä, vaikka sitä ei usein niin ajatellakaan. Säätiöittäminen saattaisi olla se tie, jolla asukkaiden tyytyväisyys saataisiin nyt ja tulevaisuudessa turvattua sekä ylläpidettyä riittävää vuokra-asuntotuotantoa.

Hannu Makkonen

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen varajäsen

Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtaja