Punavihreä Sinivalkoinen

Hannu Makkonen
Rehtori
Lohjan Kaupunginvaluutettu
Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen
Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtaja

Minulta penättiin aikoinaan tämän lehden tekstiviesteissä mitä tarkoittaa poliittisesti punavihreä. Olen varovainen kategorioimaan ihmisiä tämän tapaisin perustein, mutta jos väriskaalalla aletaan leikitellä, lisäisin vielä poliittiseen suuntautuneisuuteeni kaksi muutakin väriä, sinisen ja valkoisen.

Selvennän nyt tätä värikirjoa hieman. Poliittinen punaväri tulee siitä, että kannatan tasa-arvoisuutta sekä yhteiskunnallisessa mielessä, että myös moraaliselta kannalta. Työväenliikkeen perinteinen tavoitteisto on suurelta osin toteutunut, mutta edelleen moni työhön ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvä asia vaatii parannusta. Siispä poliittinen punaväri on pidettävä mukana väriskaalassa!

Poliittinen vihreys taas tarkoittaa sitä, että tavoitteena tulee olla ympäristön ja koko maapallon ekologinen tasapaino. Elämme koko ajan kasvavilla ylikierroksilla kuluttaen maapallomme luonnonvaroja kiihtyvällä tahdilla. Tähän on mahdollisuus vaikuttaa hakemalla jatkuvaan kasvuun perustuvalle kehitykselle toisenlaisia kehityssuuntia. En tarkoita, että kehitystä pitäisi viedä taaksepäin, vaan sitä ,että kasvun ja kehyksen suuntia arvioidaan uudesta näkökulmasta.

Entäs sitten sinivalkoisuus? Se tarkoittaa sitä, että arvostan omaa maataani ja ajan Suomen ja suomalaisten etuja. Minulle isänmaallisuus tarkoittaa sitä, että olen ylpeä suomalaisuudestani. Maani on kehittynyt hyvinvointivaltioksi, jossa asioita hoidetaan kansainvälisten vertailujen valossa hyvin. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on yksi maailman parhaista maista elää. En ajattele niin, että suomalaiset olisivat jotenkin parempia kuin jonkin toisen maan kansalaiset. Jokaisessa kansassa on omat ongelmakohtansa, niin myös suomalaisissa. Maassamme on kuitenkin onnistuttu luomaan yhteiskunta, jonka kansalaisista kasvaa yleisesti ottaen fiksuja ja avarakatseisia ihmisiä.

Minä arvostan Suomessa ja suomalaisissa rauhallisuutta, luotettavuutta, ahkeruutta ja työteliäisyyttä. On hienoa, että maastamme on tullut yhä avoimempi ja kansainvälisempi. Ehkä meidän kuitenkin pitäisi olla joskus vähän itsekkäämpiä ja puolustaa voimakkaammin esimerkiksi suomalaista työtä. Kansainvälisellä kapitalismilla ei ole kotimaata, joten meidän pitää osata puolustaa etujamme.

Nyt taas itsenäisyyshumujen ja talvisodan syttymisen muistopäivän jälkeen olisi myös syytä muistaa rintamalla suuria uhrauksia tehneiden sankareidemme ohella niitä ihmisiä, jotka pyytettömällä toiminnallaan ovat tehneet maastamme sellaisen, jollainen se on tänä päivänä. Myös meidän sisäisessä historiassamme on kipeitä kohtia, väkivaltaisten aikojen lisäksi esim. ihmisten syrjimistä poliittisin tai muilla perusteilla sekä monien elämän hankaloittamista monin tavoin. Moni ponnistelu ja teko onkin vaatinut suurta rohkeutta vallitsevissa olosuhteissa! Siksi onkin hienoa, että Suomesta on tullut aivan oikeasti kaikille vapaa maa. Meillä voi ilmaista näkemyksiään joutumatta siitä vaikeuksiin.

Nämä värit mielessäni haluan toimia ja elää. Olen iloinen, että saan asua maassa, joka on antanut minulle mahdollisuuden mielekkääseen elämään. Itsenäisyysjuhlien aikaan luodaan usein katseet taakse päin, ehkä joskus unohtaenkin joitain asioita. Kannattaa kuitenkin ajatella myös tulevaisuutta, miten kehitämme maatamme, minkälaisia uhkia meillä mahdollisesti on ...... minkälaisella värikirjolla tulevaisuutta rakennamme.

Hannu Makkonen

Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtaja

Kaupunginvaltuutettu