Lapsen velvollisuuksien päivä

 

Vietämme monenlaisten asioiden johdosta teemaviikkoja- ja päiviä. Meillähän on joka marraskuu myöskin lapsen oikeuksien päivä. Asia on tietysti erittäin tärkeä. Maailmassa on paljon lapsia ja nuoria, jotka elävät vailla turvaa ja huolenpitoa. Kaiken lisäksi on valtavasti lapsia, joita käytetään häikäilemättä hyväksi. Siispä lapsen oikeuksien päivä on tärkeä.
 
Näin koulun päättymisen aikoihin tulee mieleen myös ajatus lapsen ja nuoren velvollisuuksista. Monessa kodissa saadaan koululaisen kevätarviointi ja onkin aika tehdä jonkinlainen tilinpäätös kuluneesta vuodesta. Siksipä lapsen velvollisuuksien päivä voisi hyvinkin olla keväällä.
 
Velvollisuuksien päivänä korostettaisiin ja tuotaisiin esiin niitä asioita, jotka velvoittavat lasta. Nykyään, kun lasten harrastuksetkin ovat ikäänkuin huoltajien vastuulla, olisi hyvä pohtia miettimään syvällisemmin missä mennään.
 
Olemme luoneet sukupolven, joista moni kokee läheiseksi oikeutensa, mutta yhä useammalla velvollisuuden tuppaavat unohtumaan. On vaikea oppia elämään ja ajatella asioita toisten kannalta, jos nuorta ei ole kasvatettu huolehtimaan asioistaan ja kasittämään omaa vastuutaan sekä itsestä että toisista.
 
Lapsen velvollisuuksien päivänä korostettaisiin lapsen asemaa osana perhettä ja osana yhteiskuntaa. Hänen tulisi huomata osuutensa ja vastuunsa kotitöistä. Hänet velvoitettaisiin huolehtimaan läksyistään ja tehtävistään. Häntä muistutettaisiin läheisistä, jotka varmasti ilaihtuisivat siitä, että lapsi huomioisi heidät.
 
On järkyttävää nähdä osan nuorista vaeltavan olutkassien kanssa viikonlopusta toiseen. On todella turhauttavaa, että toiset saavat kärsiä roskaamisesta ja ilkivallan teoista viikosta toiseen. Tuntuu pahalta kutsua maanantaisin korjausmiehet korjaaman koulujen rikottuja kiinteistöjä.
 
Lapsen velvollisuuksien päivänä huomattaisiin, että olemme kasvattaneet lapsemme lepsusti. Markkinavoimat ja mainonta hoitavat lopun. Mukava elämä houkutteleee, siksipä ei tarvitse ponnistella saavuttaakseen jotain. Kaikkea saa liian helposti. Siispä lapsen velvollisuuksien päivänä aikuiset huomaisivat mikä on heidän tehtävänsä; Rajoittaa lasta, saattaa lapsi ymmärtämään, että hänen täytyy myös ottaa kasvaessaan vastuuta omista ja yhteisistäkin asioista. Ei kaikkea voi tehdä lapsen puolesta. Ei vanhempien tule roikkua lasten harrastuksissa mukana ikäänkuin se olisi osa heidän elämäänsä.
 
Nuorten kaljanjuonti yleisillä paikoilla loppuuu sinä päivänä kun me aikuiset niin haluamme. Jos ei muu auta, kotiintuloaikoja pitää alkaa yhteisesti toteuttaa. Keskioluen juominen koulujen pihoilla ja muualla loppuu silloin kun olemme sen valmiita kieltämään ja siitä tulee myös jonkinlainen seuraamus. Sitä pitää myöskin valvoa. Jos yhteiskunnassamme ei aleta herätä tähän, olemme liemessä!
 
Minusta kaiken maailman teemapäiviä alkaa jo olla ihan riittämiin. Vaikka lasten velvollisuuksien päivästä ei tulisikaan liputuspäivää, olisi hienoa jos näistä asioista muistutettaisiin vähintäin kerran vuodessa ja asioille alkaisi jotain tapahtua!
 
Hannu Makkonen
Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu