Älä valita, vaan välitä

Kuntavaalit ovat taasen täällä, ja kuntalaiset pääsevät muutaman viikon päästä valitsemaan itselleen edustajat Uuden Lohjan valtuustoon ja muihin päätöksiä tekeviin kunnallisiin luottamuselimiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan, vaaleissa kun valitaan henkilöt päättämään yhteisistä tärkeistä asioista jotka koskettavat jokaisen arkea vauvasta vaariin. Kunnilla on vastuu peruspalveluiden järjestämisestä ja toimivien palveluiden tuleekin tukea jokaisen kuntalaisen arkea. Ihan yhden tekevää ei myöskään ole se, minkälaista elinkeinopolitiikka kunta harjoittaa, työtä ja toimeentuloa kun pitäisi riittää kaikille.

Vaikka kyse on todella tärkeistä vaaleista, äänestysprosentti tahtoo kunnallisvaaleissa jäädä kovin alhaiseksi. Yksinäisyyden ja välinpitämättömyyden ilmapiiri valtaa yhä enemmän tilaa yhteiskunnassa, ja tämä ilmiö on omiaan entisestään heikentämään ihmisten uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Tyytymättömyys valtakunnan politiikkaan näkyy valitettavasti myös kunnallisvaalien äänestyksissä joko äänestämättä jättämisenä tai protestiääninä.  Euroopan unionin kriisit ja pörssiyhtiöiden uutiset massiivisista irtisanomisista ja jättiosingoista ovat yleisiä keskustelunaiheita myös kunnallisvaalien vaalitilaisuuksissa. Tällaiset uutiset eivät ainakaan ole lisäämässä kansalaisten uskoa demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään ja yhteiskunnalliseen vastuunkantoon.

Lohjalla Vasemmistoliiton tavoitteena on tulevallakin valtuustokaudella turvata toimivat lähipalvelut kaikille. Periaatteemme on että kunta on olemassa kuntalaisille ja jokaisella on oikeus tuntea että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja asuinympäristöönsä. Kunnan ja sen päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä että kaikki saavat äänensä kuuluviin, myös vaalien välillä. Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kanssa tuo omat haasteensa palveluiden järjestämiseen, mutta en usko että se tuo mukanaan ylitsepääsemättömiä ongelmia. Olemme olleet aktiivisesti mukana luomassa Uuden Lohjan lähidemokratiamallia joka tukee alueiden tasapuolista kohtelua ja kehittymistä sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Vasemmistoliiton valtuutetut ovat tähänkin asti sinnikkäästi puolustaneet lohjalaisia lähipalveluita, mm nykyisten terveysasemien, hammashoitoloiden ja neuvoloiden säilyttämistä. Koti ja asuminen ovat hyvän elämän perusehtoja ja olemme valtuustossa yhdessä asukkaiden kanssa vastustaneet Lohjan kaupungin omistamien vuokra-asuntojen myyntiä ja tällä valtuustokaudella asuntojen myynnistä vihdoin luovuttiin. Nykyiset vuokra-asunnot siis säilyvät kaupungin omistuksessa, mutta myös uusia asuntoja tarvitaan kipeästi. Lohjalla on aivan liian vähän pieniä vuokra-asuntoja ja tähän haasteeseen tulisi myös Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n tarttua. Asukkaiden näkökulmasta katsottuna myös asukasdemokratian toteuttamisessa yhtiöllä on vielä paljon parannettavaa.

Asuminen ja huoli nuorista ovat aiheena myös 17.10 Lohjalla ensimmäistä kertaa järjestettävässä Asunnottomien yön tapahtumassa. Tapahtumassa on tarjolla ajatuksia herättävää ohjelmaa mutta myös mukavaa yhdessäoloa musiikin ja ruokailun lomassa. On ollut hieno huomata kuinka kirkkokentällä ja sen ympäristössä toteutettavan tapahtuman järjestelyihin osallistuvien joukko on kasvanut muutamasta innokkaasta puuhaihmisestä suureksi joukoksi vapaaehtoisia. Tapahtuman teemana on ”älä valita, vaan välitä” ja tilaisuuden järjestelyihin osallistuvien eri tahojen ja vapaaehtoisten suuri joukko todistaa että aitoa välittämistä löytyy. Teema sopii mielestäni hyvin myös kunnallisvaaleihin ”älä valita, vaan välitä, käy äänestämässä!