Yhteinen tahtotila

Tiina Liimatainen

Julkisten palvelujen tavoitteena on pääsääntöisesti verovaroin tuottaa kuntalaisten tarvitsemia turvallisuuteen, hyvään ja sujuvaan arkeen liittyviä palveluja. Mutta kuntakaan ei pärjää yksinään.

Palvelut on järkevää ja välttämätöntä järjestää yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Toimivassa kunnassa kaikki nämä elementit toimivat symbioosissa. Yhteistyö ei kuitenkaan synny itsestään, vaan kunnan tulee antaa mahdollisuudet sille ilman isoa hallinnollista himmeliä ja tontin vartiointia.

Yhteistyön onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistä poliittista tahtotilaa. Vaikka Suomen talouskasvu on ollut suhteellisen nopeaa, eivät verotulot ole juurikaan lisääntyneet, kunnallisverotulot mukaan luettuna. Myös valtionosuusrahoitus alenee merkittävästi vuonna 2019.

Maamme hallituksen budjettiesitys on hyvin samea, linjaton ja se lisää vain entisestään eriarvoisuutta. Nämäkin seikat sotevellonnan ohessa tuovat omat haasteensa myös kuntien talousarviosuunnitteluun. Näistä käydään syksyllä valtuustossa arvokeskusteluja ja päätökset tulevat olemaan niiden mukaisia.

Lohjalla taloutta on taas kerran pakko tasapainottaa, se on selvä. Veronkorotus ei toisi kuin hetken lohdun, on löydyttävä muita isoja rakenteellisia ratkaisuja.

Eniten olen tällä hetkellä huolissani lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvista ennaltaehkäisevien toimien mahdollisista leikkauksista sekä ikäihmisistä, joiden palvelujen turvaaminen pitäisi olla kunniatehtävämme.

Sekä lasten, nuorten ja perheiden että ikäihmisten palveluissa painopiste on ehdottomasti suunnattava ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään työhön, niin että ihminen tulee kohdatuksi juuri silloin kun pelko ja hätä on suurin.

Pidetään toisistamme huolta. Inhimillistä ja mukavaa syksyä kaikille.

TIINA LIIMATAINEN

Kirjoittaja on valtuutettu (vas.), Lasten, nuorten- ja perheiden lautakunnan varapj. Lohja.