Puhe sankarihaudoilla Vappuna 2017

Hyvät toverit.

Lohjan ammatillinen paikallisjärjestö laskee tänään seppeleen Sankarihaudalle. Sodassa 1939-1944 Isänmaamme puolesta kaatuneiden muistoa kunnioittaen.

Historiamme vaikeimmille ajoille ja uhrauksille, raskaille sotavuosille on annettava riittävän suuri arvo.

 

Tänään haluan puhua toivosta. Toivosta ja rauhasta.

Meidän yhteinen Suomi on nyt 100 vuotias. Meidän on tunnettava menneisyys, ilman sitä emme pysty luomaan parempaa huomista. Katsomme 100 vuotta taaksepäin ja samalla meidän on pystyttävä katsomaan vuosikymmeniä eteenpäin. Minkä perinnön me jätämme tuleville sukupolville. Elinvoimaisen, tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen Suomen.

Suomessa on näinä vuosikymmeninä ollut myös paljon onnistumisia ja yhtenäisyys on meidän kokoava voima, myös kansainvälisesti. Meillä on vapaus mutta meillä on myös vastuu. Vastuu lähimmäisestä ja heikommasta. Meillä on myös työ ja sosiaalinen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Rauhasta puhutaan nykyään aivan liian vähän. Sotaa käydään terrorismin varjolla ja yhä useammin niiden uhrit ovat siviilejä. Asevarustelukierre tuntuu vain lisääntyneen Euroopassa ja koko maailmassa. Harvat maailman johtajista puhuvat enää rauhasta. Uusia asejärjestelmiä hankitaan niin itään kuin läntiseen Eurooppaankin. Suomi luottaa omaan itsenäiseen puolustusjärjestelmään ja hyvä niin. Puolueettomuus saa suomalaisten enemmistön tuen.

Hyvät toverit

Lainaan tässä lopuksi kirjailija Väinö Linnan sanoja mitä on rauha. Lainaus alkaa " Rauha ei merkitse vain avoimen sotatilan puuttumista, vaan maailmaa jossa ei ole sodan eikä väkivallan uhkaa ja jossa ihmiset etsivät ratkaisuja ristiriitoihinsa yhteistyön avulla. Kestävän rauhan perustana on toteutunut oikeudenmukaisuus ja sen vuoksi rauhantyöhön kuuluu työ ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta." Lainaus päättyy.

Itsenäisyytemme juhlavuoden teemana on "Yhdessä".

Kaveria ei jätetty silloin, eikä kaveria jätetä nytkään. Eihän.