Vaalilupaukset, ja harmaa talous kuriin

Matti Pajuoja

Mielestäni Lauri Leskinen tarttui todella tärkeään asiaan Länsi-Uusimaassa 15.10.2010 otsikolla Lupaukset ja teot.

Viime kunnallisvaaleissa ehdokkaat lupasivat melkein mitä vaan, mutta kas kummaa kahden vuoden takaisia vaalilupauksia ei haluta nyt muistaa. Kuuman Linjan paneelissa tehdyt vaalilupaukset ovat nähtävillä.

Roution terveysaseman kohtalo oli silloinkin esillä, ja sitä myös kysyttiin paneelissa. Nyt voidaan kysyä, onko tullut edes omantunnontuskia niille, jotka ovat muuttaneet mielipiteensä silloisesta vastauksesta? Olin syksyllä 2008 vaalipaneelissa Routiolla ja siellä oli eri puolueiden ehdokkaita. Silloin lähes kaikki olivat Roution terveyskeskuksen säilyttämisen kannalla. Entäs nyt, kysyn.

Kerron sanatarkasti, mitä Vasemmistoliiton ehdokkaat lupasivat Vaalivekkarissa vuonna 2008.

Terveyspalvelut on turvattava: Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla samat mahdollisuudet laadukkaaseen hoitoon.

Terveyskeskuspalvelut on säilytettävä Mäntynummessa, Routiolla ja Virkkalassa.

Meidän valtuustoryhmä ja hallitusryhmä on edelleenkin sitoutunut tähän lupaukseen yksimielisesti. Se pidetään mikä luvataan. Ehdotan, että Länsi-Uusimaa julkaisisi Kuuman Linjan vastaukset eri poliittisilta ryhmiltä, joka koski terveyskeskusasiaa. Tämä olisi hyvä, että kansa saisi tietoonsa silloiset poliittiset vaalilupaukset.

Lost on menettänyt kasvonsa, kun on lähtenyt omille teilleen monissa asioissa.

Tämä koko ajatus siirtyä kahden terveyskeskuksen malliin on lähtenyt Lostin lautakunnan päätöksestä. Mielestäni Lost on menettänyt kasvonsa, kun on lähtenyt omille teilleen muissakin asioissa. Lost ei ole noudattanut Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Minulle tulee mieleen, että ”Lost on sairas ja se tarvitsee erikoissairaanhoitoa.’’

Harmaa talous kuriin: Mielestäni meillä Suomessa ei ole tehty kaikkea, jotta harmaa talous saataisiin kuriin. Pieniä askeleita on otettu, mutta ne ovat liian pieniä. Olen todella huolissani harmaan työvoiman aiheuttamista menetyksistä suomalaiselle yhteiskunnalle. Asia on todella suuri ja vakava jo kotimaan työllisyyden kannalta.

Tämä toiminta on kuitenkin saanut jatkua jo vuosikymmenen ajan. Samalla on kauhisteltu maamme työttömyyslukuja. Omien työttömien osalta joudumme maksamaan työttömyyskorvauksia ja toimeentulotukia kohtuuttomasti. Menetämme täällä tehdyn työn tulokset ulkomaisille ’’jobbareille’’.

Sekään ei riitä. Menetämme myös täällä tehdyn työn verot lähettäjämaille. Harmaasta työvoimasta aiheutuu valtavat menetykset maamme taloudelle, jota paikataan jatkuvalla velan otolla. Ei kukaan voi tosissaan väittää, että tällainen työvoiman tarve on todellista.

Tämän hallituskauden aikana harmaan työvoiman käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Selitys, että Suomelle tulee lähivuosina työvoimapula, on kulkenut rinnalla yhtä kauan kuin tätä harmaata työvoimaa on tuotettu maahan.