Valtuustoaloite ikäihmisten huomioimiseksi

Birgit Aittakumpu Lohjan Valtuustosalissa

Valtakunnallista vanhusten viikkoa on viettetty 2.-9.10. Lohjallakin on juhlittu ikäihmisiä tällä viikolla eri kylissä. Onkin ollut ilo seurata ikäihmisten eri tapahtumia, yhdessä olemista, musiikkiesityksiä ja juhlaruokailuja. Tein tänään juhlaviikon kunniaksi valtuustoaloitteen Lohjan kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon.

Kunta voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendy Cities and Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo mm. Tampere ja Turku. Päätös liittymisestä on tehty useassa muussakin kunnassa.

Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioida kuntia tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja käytänteitä. Tampereella ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä terveystarkastuksina, iäkkäiden äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena kunnallisena vanhusasiahenkilönä sekä erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja palvelupisteinä.

Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa. Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat:

1) Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia edellyttää ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät toimitilat tukevat ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.

2) Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset asumisratkaisut, monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus lähiluontoon.

3) Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on merkittävä asia, kun pyritään sote-uudistuksen keskeiseen tavoitteeseen, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme painopisteen siirtämiseen raskaista palveluista ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin. HYTE ja kuntien rooli siinä työssä tulevat kasvamaan hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen ja käyttö tulevat entisestään korostumaan. Palveluiden on oltava ikäystävällisiä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Lohjan kaupunki liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon.

Lohjalla 12.10.2022

Vasemmiston valtuustoryhmän puolesta Birgit Aittakumpu