Biokaasun hinta ylös, työttömien tuet alas!

"Biokaasu olisi helppo tapa nollata autoilun päästöt", lohjalainen kaupunginvaltuutettu Birgit Aittakumpu kirjoittaa.

Biokaasu on helppo tapa nollata autoilun päästöt. Kun sähköautot käytettynäkin ovat vielä kalliita, on siirtyminen biokaasuun edullista. Rahaa myös säästyy, kun kallista bensiiniä ei tarvitse enää tankata. Biokaasun tuotanto myös työllistää kotimaassamme, niin myös Lohjalla. Itse olen autoillut pelkällä biokaasulla vuodesta 2011.

Kaasuautoille olisi luvassa myös sähköpolttoainetta lähitulevaisuudessa. Kun sähköllä tuotetun vedyn tuotanto Suomessa laajenee isosti, tullaan siitä tuottamaan myös synteettistä metaania lisäämällä esimerkiksi tehtaiden ja polttolaitosten savukaasuista talteenotettava hiilidioksidi vetyyn. Vety muutetaan näin metaaniksi, joka käy suoraan kaasuauton polttoaineeksi. Samalla muuten ilmakehään päätyvä hiilidioksidi saadaan hyötykäyttöön. Ja näin tankaten kaasuauto muuttuu polttomoottorilla toimivaksi sähköautoksi. Näppärää!

Orpon vetämien neuvottelujen tuloksena syntyvä hallitusohjelma ei vielä tätä kirjoitettaessa ole julkistettu, mutta ennakkoon on annettu ymmärtää, että ns. jakeluvelvoitetta pienennetään Marinin hallituksen päättämästä tasosta. Vähälle huomiolle on jäänyt se, että biokaasun tankkausmahdollisuuksien lisäämiselle ja sitä kautta kaasuautoilun mahdollistamiselle koko Suomessa tämä tulee olemaan iso karhunpalvelus. Marinin hallituksen toimesta nimittäin päätettiin laajentaa velvoite koskemaan myös biokaasua ja uusia sähköpolttoaineita. Polttoaineiden tuottajille ja jakelijoille tarjottiin näin mahdollisuutta täyttää velvoitteensa ottamalla kaasupolttoaineet jakeluun. Tätä kautta kaasutankkausverkosto olisi laajentunut. Samalla kuitenkin biokaasulle oli määrättävä polttoainevero, joka nosti kaasun hintaa. Autoilijoille kuitenkin lupailtiin, että hinta laskisi sitten tulevaisuudessa, kun tulisi uusia tankkausasemia ja lisää kilpailua. Nyt ei sitten näyttäisi tulevan niitä luvattuja uusia asemia mutta biokaasun hinta jää kuitenkin aikaisempaa korkeammalle tasolle.

Vaikka uusi hallitus aikoo leikata velvoitetta suunnitellusta, velvoitteen taso silti nousee nykytasosta ja tästä mahdollisesti aiheutuvan hinnannousun hallitus ennakkotietojen mukaan haluaa kompensoida. Hallitus siis aikoo jakaa rahaa ihan kaikille autoilijoille sen sijaan, että kohdentaisi tukea vähävaraisille ja niille, joille auton käyttö on välttämätöntä. Ja tähän rahat hallitus ottanee leikkaamalla työttömiltä, asumistuen saajilta ja muilta vähävaraisilta. Tällaista on kuitenkin politiikka, tässä tapauksessa perussuomalainen identiteettipolitiikka.

Kirjoittaja on Lohjan kaupunginvaltuutettu, Lohjan kaupunginhallituksen jäsen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittäminen lautakunnan jäsen. #vasemmisto #lohja #biokaasu #työttömät #verotus #leikkaukset #oikeistohallitus