Puhe SAK:n Lohja paikallisjärjestön syysedustajistossa 2022

Olin tänään pitämässä puheenvuoron SAK:n Lohjan paikallisosaston kokouksessa:

Hyvät SAK:n aktiivit. Tervetuloa kokoustamaan Karjalohjalle, Suomen kauniimpien harju- ja järvimaisemien äärelle!

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa reilun neljän kuukauden päästä. Juuri nyt käydään vilkasta keskustelua siitä, millaista talouspolitiikkaa Suomessa vaalien jälkeen tulisi alkaa harjoittaa. Yhteisymmärrys kaikkien puolueiden välillä jaetaan siitä, että valtiontalouden alijäämää tulee pyrkiä supistamaan. Tulee pyrkiä pois tilanteesta, jossa menot ovat pysyvästi suurempia kuin tulot. Keinoista tavoitteeseen pääsemiseksi sen sijaan ei löydy vastaavaa yksimielisyyttä.

Petteri Orpo kertoi Ykkösaamussa viikko sitten ne toimenpiteet, joilla valtiontalous tasapainotetaan, jos Kokoomus pääsee vaalien jälkeen määrittämään talouden suuntaviivat. Orpon ja Kokoomuksen visiossa valtion menoista leikataan miljardi vuodessa seuraavan kahdeksan vuoden ajan. Yhteensä tämän kahdeksan miljardin leikkauksen Orpo tekisi tekemällä niin sanottuja tarkistuksia eli rehellisemmin sanottuna leikkauksia asumistukeen ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tämän tavoitteena jakavat itse asiassa myös muut oppositiopuolueet.

Jos on Kokoomuksen ja muiden oppositiopuolueiden linja julma työttömiä ja muita vähävaraisia kohtaan, on linja myös vailla realismin häivää. Asumistukimenot tänä vuonna ovat noin kaksi miljardia euroa ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan menot kokonaisuudessaan samaa luokkaa valtion osalta. Vaikka koko ansiosidonnainen työttömyysturva ja asumistuki poistettaisiin, ei näistä tulisi kasaan kuin reilu puolet opposition kaavailemasta leikkaussummasta. Onneksi kuitenkaan edes kokoomus ei tällaista esitä. Ymmärrys asioiden mittakaavasta vain puuttuu.

Mutta millä tavalla Kokoomus sitten haluaisi työttömyysturvasta leikata? Vastaus tähän on ansiosidonnaisen porrastaminen ja keston lyhentäminen. Kokoomus olisi itse asiassa nostamassa korvauksen tasoa työttömyyden alussa. Jotta tähän riittäisi järjestelmän sisällä rahaa, tarkoittaisi se massiivisia leikkauksia niiden turvaan, joiden työttömyys on pitkittynyt ja siten työllistyminen ja muu elämäntilanne hankaloitunut. Ja jos kokonaismenoista halutaan leikata, tarkoittaa se tukien leikkaamista vielä tämän tulonsiirron päälle työttömänä pidempään olleilta.

Tämän lisäksi Kokoomus haluaa ulottaa ansiosidonnaisen työttömyysetuuden kaikille työttömille eikä ainoastaan työttömyyskassojen jäsenille. Tämä lisäisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan menoja 200 miljoonalla eurolla eikä suinkaan leikkaisi niitä. Mutta tämä myös poistaisi yhden kannustimen työntekijälle järjestäytyä ammattiliittoon. Vaikuttaakin siltä, ettei rahalla yhtäkkiä ole Kokoomukselle mitään väliä, jos sillä on mahdollisuus rapauttaa työntekijäjärjestöjen joukkovoimaa tulevaisuuden työehdoista neuvoteltaessa.

Mutta siinä Kokoomus ja muu oppositio ovat kuitenkin oikeassa, että työttömyysturvamenoja pitää leikata. Niitä voidaan leikata vähentämällä tuen tarvetta. Ja tuota tarvetta voidaan vähentää satsaamalla työllisyyteen. Jokainen työttömyydestä töihin siirtyvä leikkaa työttömyystukimenoja. Ja samoin niitä leikkaa toimenpiteet, jolla jo työelämässä olevien työkyvystä ja -jaksamisesta huolehditaan.

Tapoja satsata työllistymiseen on lukuisia. Kun hallitus nyt satsaa varoja hoitojonojen lyhentämiseen, on se kaksiteräinen työllistämistoimi. Hoitajia palkataan lisää, mutta samalla estetään osaltaan hoitojonoissa olevien työkyvyn rapautumista. Samalla tuloksena saadaan parempaa elämänlaatua ja säästöä erikoissairaanhoidon vaativissa toimenpiteissä. Ja kun satsataan vihreään siirtymään energiantuotannossa, tuotetaan uutta työtä teollisuuteen. Kylkiäisenä saadaan irtautuminen kalliista fossiilisesta sähköntuotannosta, joka nyt köyhdyttää niin monia tavallisia, tilanteeseen syyttömiä kansalaisia.

Kokoomusopposition vastaus valtiontalouden tasapainottamiseen ovat massiiviset leikkaukset kaikkein heikoimmassa asemassa olevien turvaan.

Vasemmiston vastaus on satsaukset tulevaan kasvuun ja työllisyyteen sekä veropohjan aukkojen tilkkimiseen. Jos leikkauksia tämän lisäksi tarvitaan, tulee ne kohdistaa niin, ettei kaikkein heikoimmassa olevien turvasta leikata.

Hyvää kokousta teille kaikille!