Ohjaamon toiminta pelastettava Lohjalla

Jos nuori kokee tarvitsevansa apua tai neuvoja normaaliin arkeen ja elämäntilanteen muutoksiin liittyvissä kysymyksissä, voi hän hakea neuvoa Ohjaamosta. Ohjaamo on nuorille suunnattu matalan kynnyksen auttamisyksikkö, joka antaa tukea ja apua sitä tarvitseville nuorille – ajanvarauksella tai ilman. 

Ohjaamosta nuori saa apua opintoihin, työhön, mielenterveyteen ja yleisiin elämäntilannetta koskeviin kysymyksiin. Lohjan Ohjaamon rahoitus on pääosin tullut Euroopan sosiaalirahastolta ja rahoitus on loppumassa tämän vuoden lopussa. Olemassa on siis se uhka, että Lohjalla Ohjaamotoiminta pirstaloituu tai loppuu kokonaan.

Ohjaamo Lohjalla oli vuonna 2019 yksilötason kontaktointeja 1749 ja kaikkinensa käyntejä (ryhmät, yksilöt) kerääntyi yli viisi tuhatta. Suhdeluku nuorten määrän ja käyntikertojen välillä on valtakunnallista parhaimmistoa.

Ohjaamon vaikutus on merkittävä myös nuorten työmarkkinoilla. Ohjaamon palveluiden kautta 125 nuorta sai viime vuonna työpaikan vapailta työmarkkinoilta – kuntouttavasta työtoiminnasta ja muista työllistämistoimista puhumattakaan.

Ohjaamo oli aktiivinen myös nuorten asunnonhankinnan ja opintojen edistämisen kanssa. 119 nuorta haki Ohjaamon apua käyttäen tutkintoon johtavaan koulutukseen ja 41 sai asunnon.

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen avulla Ohjaamossa on tavattavissa terveydenhoitaja, jolle kertyi viime vuoden aikana käyntejä yli 600. Ohjaamon tärkeys ja toimivuus on nyt osoitettu ja voimmekin huomata, kuinka tärkeänä se meille lohjalaisille nuorille näyttäytyy.

Lohjan elinvoimaisuuden ja nuorten työllistymisen suurena edellytyksenä on se, että apua on aina tarjolla. Kysymys elinvoimaisuudesta ja nuorten hyvinvoinnista kävelevät käsi kädessä. Jokainen hyvinvoiva ja työllistynyt nuori on meille eduksi ja hyödyksi.

Jotta nuorille olisi jatkossakin apua saatavilla, on Ohjaamon rahoitus siirrettävä kaupungin budjettiin. Keskustelun Ohjaamon jatkumisesta ei tulisi olla kustannuskysymys – kysymyksen ydin on se, onko meillä varaa menettää Ohjaamoa.