Hyvä työllisyys turvaa hyvät palvelut Lohjalla

Lohjan kaupungin on tärkeää huolehtia hyvästä työllisyydestä, sillä korkea työllisyysaste antaa parhaan turvan kaupungin asukkaille, sekä antaa verotuloja joilla Lohjan talous voidaan pitää kunnossa. Kaupunki tarvitsee palveluiden tuottamiseen juuri näitä verotuloa.

Uusien työpaikkojen saaminen ja vanhojen pitäminen Lohjalla on varsin haasteellista nykymaailmassa, jossa yritykset yritettävät maksimoida voiton ja kilpailu on kovaa. Mitä Lohjalla ja kaupunginvaltuustossa sekä lautakunnissa sitten voidaan tehdä hyvän työllisyysasteen turvaamiseksi?

Lohjan pitää tarjota jo olemassa oleville työpaikoille toiminta mahdollisuudet, sekä luoda edellytykset uusien syntymiseen. Teollisten työpaikkojen saamisessa kaupunkiin lähtee jo kaavoituksesta. Lohjalla pitää kaavoittaa riittävästi hyvien kulkuyhteyksien varrella olevia tuotanto ja toimitiloja erilaisten yritysten tarpeisiin. Kaupungin pitää myös madaltaa pienyritysten kynnystä aloittaa toimintaa omalla alueellaan, esimerkiksi tarjoamalla vuokrattavia toimitiloja.

 Myös ammatillinen koulutus on tärkeää, Lohjan pitää varmistaa että työpaikoille on saataville riittävästä oikean alan ammattitaitoisia työntekijöitä. Tähän kaupunki pysyy vaikuttamaan pitämällä siitä huolta että alueella järjestetään ammatillista koulutusta mahdollisimman hyvin tarvetta vastaavasti. Koulutusta ei myöskään pidä päästää karkaamaan liian kauas, muuten on vaara että valmistuvat hakeutuvat töihin muualle jos ovat muualla koulunsa käyneet. Tänä päivänä on myös erittäin tärkeää pitää huolta siitä että työpaikkojen kadotessa, rakennemuutoksen uhreiksi joutuneet työttömät aikuiset voivat opiskella uuden ammatin ja työllistyä näin toiselle alalle.  

Näissä asioissa riittää haastetta ja olen valmis yrittämään parhaani niiden parissa.

Jouni Linden

Kuntavaaliehdokas, Vas.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön puheenjohtaja