NÄKEMYKSIÄ

POLITIIKKA

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja tarpeellinen ilmiö yhteiskunnassa. Äänestämisen tulisi jopa olla lakisääteisesti pakollista. Miettikää kuitenkin tarkoin, ketä tai keitä äänestätte luottamuspaikoille. Puolue tai ehdokas, joka puheissa ja kirjoituksissa muka ajaa asiaanne, ei välttämättä tee sitä tultuaan valituksi.

LIIKENNE

Joukkoliikenteen lippujen hintoja tulee alentaa ja joukkoliikennettä lisätä tuntuvasti. Yhteiskunnan on tuettava tuntuvasti bussi- ja raideliikennettä. VR on pikaisesti palautettava puhtaasti valtion palvelulaitokseksi, joka hoitaa sekä kiskot että liikenteen. Myös kannattamattomat rataosuudet tulee ottaa käyttöön ja matkustajalippujen hintoja alentaa. Polttoaineveroa on alennettava ja uusien autojen verotusta kevennettävä tuntuvasti.

TALOUS JA VEROT

Taloudellisen kasvun hedelmät tulee saattaa kaikkien nautittaviksi. Tuloerojen kasvu on pysäytettävä ja työvoimakustannuksia helpotettava muuttamalla sosiaaliturvamaksujen perustetta henkilömääräisestä yrityksen tulokseen. Eli sosiaaliturvamaksuihin tulee saada osallistumaan yhtä lailla ne, joiden tuotanto perustuu automaatioon, kuin ne, jotka käyttävät tuotannossa ihan oikeita ihmisiä. Veroalen on loputtava ja pääomatulojen verotusta kiristettävä. Näin saatavat varat tulee ohjata julkiseen liikenteeseen, vanhusten- ja terveydenhoitoon. Energian ja polttoaineiden verotus tulee kuitenkin pudottaa puoleen nykyisestä. Ydinvoimaa tulee pikaisesti lisätä, mieluiten niin, että sitä riittää myyntiin naapurimaihinkin.

YMPÄRISTÖ

Ympäristötekijät on otettava huomioon kaikessa ihmisen toiminnassa. Järjen käyttö on kuitenkin sallittu. Tarhassa kasvaneita petoja, kuten minkkejä, luontoon kuolemaan tai tuhoja tekemään laskevien terroristien rangaistuksia tulee tuntuvasti koventaa. Teiden suolauksessa tulee käyttää tarkkaa harkintaa, eikä levittää suolaa vain varmuuden vuoksi. Turpeen nosto ja turpeen poltto pitää kriminalisoida! Turpeen käyttö pilaa ilmakehää, vaikka puheet ilmaston katastrofaalisesta lämpenemisestä ovatkin suuresti liioiteltuja.

ALKOHOLI JA TUPAKKA

Viinien myynti tulee sallia ruokakaupoissa. Ravintoloille oikeus päättää itse aukioloajoistaan. Tupakkalaki pitää kumota; Tupakoitsijoiden syrjiminen on saanut jo kerrassaan fasistisia piirteitä. Valistusta voi toki lisätä, ja asiallista valistusta pitääkin lisätä. Ihmiselle silti vapaa päätösvalta juomisistaan ja röökaamisistaan.