TOISET SAAVAT, PALVELUT TOISET EIVÄT

Miksi me fyysisesti vammaiset henkilöt olemme eriarvoisessa asemassa apuvälineitä

myönnettäessä.

Toiset vammaiset saavat 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa ja toiset eivät lainkaan.

Tämän lisäksi pitäisi saada vammaisen henkilöiden saada muitakin apuvälineitä liikkumiseen.

Ne helpottaisivat vammaisten omatoimista liikkumista.

Omat asiat voisivat hoitaa itse, eivätkä nämä olisi aina riippuvaisia toisten  ihmisten  avusta.

Parantaisi  henkilöiden elämää ja vammaiset  voisivat paremmin olla sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten  ihmisten kanssa.

”Liikkumisen apuvälineet ovat vammaisten jalat.”