Toimintakertomukset

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Luottamushenkilötyö

Vasemmistoliiton uuden, vaalien jälkeisen valtuustoryhmän työ on ollut näkyvää. Valtuustoon valittiin syksyn 2008 kunnallisvaalien perusteella 7-henkinen  valtuustoryhmä: Matti Pajuoja (pj), Hannu Makkonen (varapj), Toni Hägg, Tiina Liimatainen, Marika Pajuoja, Gunilla Wikberg ja Jari Åström. Vasemmistoliiton valtuutetut ovat olleet aloitteellisia ja tehneet mm. paljon valtuustoaloitteita.

Hallinto

Vasemmistoliiton Lohjan osaston puheenjohtajana on jatkanut Hannu Makkonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annakaisa Miinalainen. Johtokunnan jäseniksi valittiin Martti Karttunen, Sakari Kataja, Jouni Linden, Vappu Miinalainen, Matias Raita, Saara Reiman, Pentti Ristikartano, Jukka Siltala, Gunilla Wikberg ja Jari  Åström. Varajäseninä ovat toimineet Kirsti Gröndahl, Irmeli Järvinen, Hannu Korsumäki ja Pekka Ruoste. Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa. Kokouksissa on käsitelty ennen kaikkea toimintatapahtumia ja kunnallisia asioita. Myös varajäsenet ovat osallistuneet kokouksiin. Vasemmistoliiton Lohjan osasto on uudistanut nettisivustonsa

Jäsenkokoukset

Osaston vuosikokous oli 2.3. ja syyskokous 11.11.

Toiminta

Toimintavuonna ei ollut osastoon vaikuttavia vaaleja. Sirpa Makkonen valittiin Tradekan hallintoneuvostoon hyvällä äänimäärällä ja Gunilla Wikberg kirkkovaltuustoon. Vasemmistoliiton Lohjan osasto järjesti Uudenmaan piirin  kevätkokouksen 10.4. Monkolassa. Hannu Makkonen toimi kokouksessa puheenjohtajana. Toritapahtumia järjestettiin 6.3. ja 4.9. Osasto oli näkyvillä syksyllä myös Virkkala-päivillä. Syyskokous valitsi eduskuntavaaliehdokkaaksi Hannu Makkosen. Hannun vaalistartti oli Lohjantähdessä 27.11. Osasto oli järjestämässä yhteisiä vappujuhlia SDP:n paikallisosaston  sekä SAK:n paikallisjärjestön kanssa. Hannu Makkonen puhui pääjuhlassa torilla ja Jukka Siltala  vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudoilla

Talous

Osaston talous on vakaalla pohjalla. Tulot kerääntyvät pääosin luottamushenkilöverotuotoista. Jäsenmaksut ja arpajaiset ovat myös tuoneet tuloja yhdistykselle.

Edustukset

Puoluekokousedustajiksi Jyväskylään 12.-13.6. valittiin Saara Reiman ja Jukka Siltala.Vasemmistoliiton Uudenmaan piirin piiritoimikunnassa jäsenenä on toiminut Annakaisa Miinalainen. Piirin kevätkokoukseen edustajiksi valittiin Annakaisa Miinalainen, Saara Reiman, Hannu Makkonen ja Pentti Ristikartano. Syyskokouksessa yhdistystä edustivat Matias Raita ja Annakaisa Miinalainen.

Muistamiset

Osaston jäsenistä merkkipäiviään ovat viettäneet Eino Isokoski, Reijo Heinonen, Vappu Miinalainen, Eero Ronkainen, Risto Teinilä ja Antti Vehniäinen. Vappu Miinalaiselle luovutettiin Vasemmistoliiton kultainen ansiomerkki.