Toiminta

Mitä kaupunginvaltuusto tekee?

Kaupungin ylin päättävä elin on valtuusto. Valtuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa.

Valtuutettuna voi vaikuttaa oman kuntansa asioihin, Kuntalaissa sanotaan yksiselitteisesti: "Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta", joten sen asema ylimpänä päättäjänä on ehdoton. Lohjalla on asukkaita yli 37 000 ja valtuustoon kuuluu 51 jäsentä. Valtuustokautena 2009 - 20012 Vasemmistoliitolla on seitsämän valuutettua.

Valtuustolla on paljon valtaa – sitä on käytettävä asukkaiden parhaaksi

Valtuusto voi päättää kunnan asioista haluamallaan tavalla. Vaikka valtuusto olisi siirtänyt päätösvaltaansa esimerkiksi lautakunnille, se voi ottaa sen takaisin.

Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että valtaa ei siirretä valtuustoilta virkamiehille ja valmistelijoille. Valtuutettujen – ja sitä kautta – asukkaiden on päästävä vaikuttamaan kuntansa asioihin. Vasemmistoliiton valtuutetut pitävät yhteyttä asukkaisiin myös asioiden valmisteluvaiheessa.

Osa tehtävistä on jaettu kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille. Valtuusto myös valitsee lautakunnat ja voi erottaa nämä. Lisäksi valtuusto päättää kunnanjohtajan palkkaamisesta ja erottamisesta.

Kunnan palvelut luovat pohjan hyvälle elämälle

Kunnissa tehdään monenlaisia päätöksiä. Vasemmistoliitto pitää tärkeänä kuntapalveluja: terveydenhuotoa, päivähoitoa, peruskoulutusta, vanhusten hoivaa, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Hyvät palvelut luovan hyvän elämän edellytyksiä ja houkuttavat myös uusia asukkaita.

Valtuusto päättää myös asumiseen, rakentamiseen, joukkoliikenteeseen sekä ympäristöön liittyvistä asioista. Nämä ovat tärkeitä asioita kunnan kehittymisen kannalta,

Valtuuston tehtäviä

- kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä asioista päättäminen: miten kuntaa ja sen omistamia yhtiöitä hoidetaan
- hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen: millaisia lautakuntia ja muita ryhmiä kunnassa on ja miten kuntaan perustetaan virkoja
- talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista päättäminen: miten kunnan varoja sijoitetaan ja lainaa otetaan
- kunnan talousarvion hyväksyminen: mihin rahat kunnassa käytetään
- kunnan palveluista perittävistä maksuista päättäminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
- tilintarkastajien valitseminen
- muista valtuustolle säädetyistä ja määrätyistä asioista päättäminen