Lohjan Vasemmiston kuntavaali tavoitteet

16.4.2021

Lohjan Vasemmiston kuntavaali teema
Hyvä Lohja kaikille, ei harvoille
#Lohja #kuntavaalit
Lohjan Vasemmiston kuntavaali teema Hyvä Lohja kaikille, ei harvoille #Lohja #kuntavaalit

VASEMMISTOLIITON TAVOITE ON SAADA JOKAISELLE LOHJALAISELLE HYVÄ ARKI

MEIDÄN TAVOITTEET TULEVALLE VALTUUSTOKAUDELLE: 

 

Kattavat palvelut on turvattava koko Lohjan alueella

LAPSET JA NUORET

• Puolustamme ja turvaamme kouluverkkoa jatkossakin

• Lasten ja nuorten palvelut on turvattava, tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus 

• Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettava

 

IKÄIHMISET

• Pentinkulmaan on rakennettava uusi hoitoyksikkö

• Omaishoitajien tukipalveluja on kehitettävä

• Viemme eteenpäin omaishoitajien verotonta korvausta

• Omaishoidon kuntaosuutta on korotettava

 

LIIKENNE

• Lohjan sisäistä palveluliikennettä on lisättävä

• Edistämme tunnin juna -hanketta

 

YRITTÄMINEN

• Tuemme kaikilla tasoilla yrittämistä Lohjalla 

• Valittaessa Lohjan kaupungin alihankkijoita huomioidaan ensisijaisesti ne yrittäjät, jotka työllistävät lohjalaisia


PUHDAS JA VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ, SEKÄ LAADUKKAAT LIIKUNTAPALVELUT KUULUVAT KAIKILLE

• Porlan aluetta tulee kehittää jatkossakin lähivirkistysalueena

• Harju tulee säilyttää liikunta-alueena

• Tuemme Neidonkeitaan uudistamista ja Tennarin uudisrakentamista

• Päätöksenteon vaikutuksissa tulee ottaa huomioon ekologiset seikat

 

MONIMUOTOINEN KULTTUURI

• Turvataan kirjasto- ja muut kulttuuripalvelut koko Lohjan alueella

• Monipuoliset kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia ja veto- ja pitovoimaa

 

LOHJAN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA

• Kaupungin palvelut on jatkossakin tuotettava mahdollisimman paljon omana työnä

• Kaupungin on työnantajana huolehdittava osaavan henkilökunnan riittävyydestä ja hyvinvoinnista sekä turvattava hyvä sisäilma niin työntekijöille kuin asiakkaille

Kuntalaisten ääntä on kuunneltava paremmin päätöksenteossa.

Luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ja avoimuutta on parannettava.

Järkevä kaavoitus- ja elinkeinopolitiikka luo työpaikkoja ja houkuttelee myös uusia asukkaita Lohjalle.